top of page
347550.jpg

TPIPP ปี 62 รายได้ทะลุ 10,905.83 ล้านบาท เติบโตแรง 37.78%ลุยเป้าหมายใหม่ 13,000 ล้านบาทในปี 63

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP โชว์ผลประกอบการปี 2562 ทำรายได้รวม 10,905.83 ล้านบาท เติบโตแรง 37.78% และกำไรสุทธิกว่า 4,606.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.54% ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2563 ในระดับ 13,000 ล้านบาท ชูแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปีเพื่อสร้างการเติบโต ลุยประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)


นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 10,905.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.78% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 7,915.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 4,606.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.54% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,698.96 ล้านบาท


ขณะที่ปี 2563 TPIPP ตั้งเป้าหมายรายได้ 13,000 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี เพื่อสร้างการเติบโตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ใหม่ 3 ตัว ให้กับโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2563 ส่งผลทำให้อัตราการเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 95-100% จากเดิมอยู่ระดับ 88.90% และทำให้สามารถขายไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)


ส่วนในระยะกลาง บริษัทฯ ยังคงนโยบายเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะ โดยสนใจเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในจังหวัดสงขลาและนครราชสีมา กำลังการผลิตรวม 20 MW (เมกะวัตต์) และในระยะยาว TPIPP อยู่ระหว่างศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ซึ่งเป็นโครงการจิกะโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบริษัทฯ สนใจลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียวขนาด 1,700 เมกะวัตต์ จากก๊าซธรรมชาติ (LNG)  และอีก 2,000 เมกะวัตต์ จากพลังลม พลังแสงอาทิตย์ และชีวมวล รวมถึงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ ในพื้นที่ Southern Seaboard โดยมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง


“เราให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศเป็นหลัก เพื่อตอกย้ำศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ (Green & Clean Energy) โดยเฉพาะโครงการ Southern Seaboard ซึ่งจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น  เบื้องต้นทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพหลัก โดย TPIPP มีความพร้อมและได้ศึกษาการลงทุนแล้ว ” นายภัคพล กล่าว

12 views

Commenti


bottom of page