สุดยอดสถาบันการเงินแห่งปี 2563 : Bank of the Year 2020


เป็นกำลังใจ... ทีมผู้บริหาร บสย.รับมอบของที่ระลึกจาก นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานนิตยสารดอกเบี้ยและเครือ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ ในโอกาสที่ บสย. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็น “สุดยอดสถาบันการเงินแห่งปี 2563 : Bank of the Year 2020”

2 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691