top of page
327304.jpg

'ส. ขอนแก่นฟู้ดส์' ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รุกสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลดำเนินงานในปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 109.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังเผชิญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กดดันเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ฟากบอร์ดไฟเขียว อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ขยายเข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม) บริษัทฯ ทำรายได้รวมในปี 2563 จํานวน 2,793.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 2,864.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 109.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 112.11 ล้านบาท หลังเผชิญผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กดดันเศรษฐกิจให้ชะลอ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 64.6 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) วันที่ 12 มีนาคม 2564 พร้อมกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น จะเร่งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTE-QSR) หรือ SORKON กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มแผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ ทั้งการซื้อสินค้าที่หันมาสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น หรือรูปแบบการทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นการรับประทานที่บ้านหรือซื้อกลับ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับมาต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ใหม่ ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค

4 views

Opmerkingen


bottom of page