top of page
327304.jpg

SME D Bank ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18 ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี


วันนี้ (17 ม.ค. 2563) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบทุนในโอกาสคล้ายวันสถาปณา “ก้าวสู่ปีที่ 18 ของ SME D Bank” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 414,200 บาท โดย อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ หัวหน้าศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower

5 views

Comments


bottom of page