top of page
327304.jpg

SELIC สยายปีก รุกธุรกิจ Consumer Healthcare


บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC ลงนามทำสัญญาซื้อสินทรัพย์สืบเนื่องจากโครงการลงทุนธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ภายใต้ตราสินค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ประกอบด้วยแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นปิดบรรเทาปวด แผ่นผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น จากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด และที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท นีโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่าลงทุนไม่เกิน 550 ลบ. ดันกลุ่มบริษัทขยายสู่ธุรกิจใหม่ และหวังต่อยอดให้กับธุรกิจหลัก เสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัท


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามทำสัญญาซื้อสินทรัพย์สืบเนื่องจากโครงการลงทุนธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ภายใต้ตราสินค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล แผ่นปิดบรรเทาปวด แผ่นผ้าพันกล้ามเนื้อ เจลลดความร้อน และ แผ่นแอลกอฮอล์ เป็นต้น จากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด รวมถึงซื้อที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท นีโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด โดยโคงการลงทุนนี้มูลค่าลงทุนไม่เกิน 550 ล้านบาท

“โครงการลงทุนนี้ประกอบไปด้วยการซื้อสินทรัพย์สองส่วน โดยส่วนแรกเป็นการซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า และสูตรการผลิต รวมถึงข้อมูลการผลิตและจำหน่าย จากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด และอีกส่วนหนึ่งเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก บริษัท นีโอเร็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งผู้ขายจะทำการโอนสินทรัพย์ทั้งหมดให้กับบริษัทภายในไตรมาส 4/2565 และบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในไตรมาสที่ 2/2566” นางสาวยุวดี กล่าว

เมื่อบริษัทเข้าทำรายการและได้สินทรัพย์นี้มา เป็นการขยายธุรกิจของซีลิค เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ได้อย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการเติบโตหลักของบริษัท และธุรกิจด้านสุขภาพก็เป็นธุรกิจเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้

“ บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ healthcare ที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดี โดยคาดหวังที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโต และเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจหลัก ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการขยายประเภทธุรกิจแล้วนั้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของบริษัทอีกด้วย” นางสาวยุวดี กล่าว โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

3 views

Comments


bottom of page