ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SCB e-Withholding Tax วันนี้ - 31 ธ.ค. 64


ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SCB e-Withholding Tax วันนี้ - 31 ธ.ค. 64...หนุนภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำบทบาทการเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศที่ร่วมสานยุทธศาสตร์ National E-Payment ขยายสู่ทุกภาคส่วนด้วยความมุ่งมั่น ครั้งนี้ขานรับกรมสรรพากรกระตุ้นให้ภาคธุรกิจหันมาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) มากยิ่งขึ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (บริการ SCB e-Withholding Tax) ทุกรายการระยะยาวแบบข้ามปีให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้นใช้งานและเปิดรับประสบการณ์ของระบบ e-Withholding Tax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทางภาษี ลดขั้นตอนและต้นทุนจากภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขจัดข้อผิดพลาดในการดำเนินการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยโลกลดปริมาณการใช้กระดาษ

นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน GTS และ Ecosystems ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ National E-Payment ของประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้พลิกโฉมไปจากอดีต โดยเฉพาะระบบการชำระเงินแบบ Any ID (พร้อมเพย์) ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นับเป็นความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนร่วมกัน ดังนั้น การผลักดันระบบภาษีและเอกสารธุรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายในปัจจุบันจึงเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันการเงินหลักของประเทศ พร้อมสนับสนุนกรมสรรพากรอย่างเต็มที่ในการช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาสู่ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding Tax) มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจัดแคมเปญ “SCB e-withholding Tax สมัครภายใน 31 มี.ค.64 ใช้ฟรีตลอดปี 2564” โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจเอสเอ็มอีเข้ามาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ใช้งานจริงแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของระบบ e-Withholding Tax ที่มีต่อตัวธุรกิจ และคู่ค้า ตลอดจนเป็นการยกระดับระบบภาษีของประเทศที่มีความโปร่งใส ทันสมัย เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริการ SCB e-Withholding Tax จะมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวกลางดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ มีจุดเด่นในการอำนวยความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) โดยกระบวนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะผ่านระบบดิจิทัล ในอีกทางหนึ่งจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษที่ลดลง ซึ่งเรามั่นใจว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พร้อมจะเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยมีประสิทธิภาพในการจัดการและคล่องตัวมากกว่ารูปแบบเดิม พร้อมเป็นระบบหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางในอนาคต

ลูกค้าธุรกิจที่สนใจสนใจสมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222


SCB helps drive Thailand’s transformation to a fully digital economy with fee waivers for its e-Withholding Tax service for businesses until year-end 2021


Reaffirming its role as Thailand’s leading bank, SCB is firmly committed to assisting the nation in achieving its National E-Payment strategy goal. To help accomplish that goal, SCB has announced that it will support the Revenue Department’s policy of boosting utilization of its e-Withholding Tax system for businesses by waiving 2021 e-Withholding Tax service fees for businesses applying for the service between 13 November 2020 – 31 March 2021. This move aims to encourage the business sector to take advantage of the e-Withholding Tax system by embracing digital technology, which will reduce redundant processes and expenses related to document preparation and tax withholding. Using state-of-the-art electronic technology will also help eliminate the operational errors that are part and parcel of paper-based processes while increasing transparency and efficiency.

Speaking about this latest move, SCB GTS and Ecosystems Function EVP Mr. Sirote Vichayabhai noted that Thailand’s National E-Payment plan has been making continuous progress and has been drastically transformed, particularly the Any ID and PromptPay payment methods widely used by both individuals and businesses. With more and more participation by all segments, the move has been proven a major success. Driving the taxation system to convert to electronic data has been a major challenge for all involved in the process.

As Thailand’s major bank, SCB is ready to support the business sector in establishing an e-withholding tax system, an important step in transforming the nation into a full digital economy. The bank’s e-Withholding Tax waiver privilege aims to encourage both large corporations and SMEs to transition to electronic e-withholding. The Bank firmly believes that those trying this electronic channel will recognize the benefits of the e-withholding tax system for their own businesses and their trade partners. The new system will also help modernize the nation’s taxation system and make it more transparent and in line with the new digital economy ecosystem.

SCB’s e-Withholding Tax service will see SCB acting as an intermediary for the Revenue Department by deducting withholding tax on behalf of businesses, facilitating business by reducing or eliminating the time-consuming document preparation needed for paper tax filing. Adopting an electronic system will save costs, time, and expenses, while allowing companies to increase their efficiency through a quicker business process. Companies can check their payment status 24/7 via SCB Business Net as all relevant documents are stored digitally, which has the added benefit of replacing paper-based systems and thereby reducing negative environmental impacts. We are confident that many businesses will be ready to shift to the e-withholding tax system due to its increased efficiency and flexibility, inevitably leading to the popularity of the SCB e-Withholding Tax system in the near future.

Customers interested in applying for SCB e-Withholding Tax service can contact their relationship manager or call the SCB Business Call Center at 0 2722 2222 for more information


7 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691