top of page
347550.jpg

ไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อระยะยาวแก่ไทยออยล์ วงเงิน 7,000 ล้านบาท


ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว จำนวน 7,000 ล้านบาท แก่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“ไทยออยล์”) ผู้ประกอบการธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยออยล์ ซึ่งรวมถึงการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน การขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังธุรกิจปิโตรเคมี และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve โดยมี นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดี

8 views

Comments


bottom of page