top of page
347550.jpg

กองทรัสต์ KTBSTMR ขยายเวลาประกันรายได้

กองทรัสต์ KTBSTMR ขยายเวลารับประกันรายได้"โครงการซัมเมอร์ฮิลล์" และ"โครงการซัมเมอร์ฮับ" เพิ่มเป็น 3 ปี มุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์สม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่น รักษาผลตอบแทนผู้ลงทุนในภาวะ COVID-19

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ หรือ ‘KTBST REIT’ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เคทีบีเอสที มิกซ์ ระบุหลังจากกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อย่อ KTBSTMR ปรากฏได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อย จากจุดเด่นในการเป็นกองรีทอิสระที่ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล KTBST REIT จึงเล็งเห็นว่าอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ "กลุ่มธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์" และ "กลุ่มธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน" ที่เป็นธุรกิจหลักของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ KTBSTMR เข้าลงทุน

ดังนั้น บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ หรือ STPL บริษัท เอสที ฮิลล์ หรือ ST Hill และ บริษัท เอสที ฮับ ST Hub ในฐานะบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน จึงได้เสนอมาตรการ ขยายระยะเวลาชดเชยรายได้ค่าเช่าในสัญญา สำหรับทรัพย์สินโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ จากเดิมที่มีระยะเวลา 1 ปี เป็น 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน

โดยบลจ. กสิกรไทย ในฐานะทรัสตี และบริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เห็นชอบมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดย

1.) ขยายระยะเวลาตามข้อตกลงการชำระรายได้โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ ในพื้นที่ในโครงการส่วนใดที่ไม่มีผู้เช่าพื้นที่ ณ วันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่า หรือ สัญญาบริการ ลูกค้าของพื้นที่ในโครงการรายใดสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จากเดิม 1 ปี ออกเป็นเวลา 3 ปี

2.) ขยายระยะเวลาตามข้อตกลงการชำระรายได้จาก 1 ปี ออกไปเป็น 3 ปี ในส่วนพื้นที่จัดงาน (Event Area) และพื้นที่ส่วนทางเดิน (Corridor) ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ โดยมีรายได้ต่อปีแต่ละโครงการเท่ากับค่าบริการรวมของทุกสัญญาบริการ ของแต่ละโครงการที่มีอยู่ ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนโครงการซัมเมอร์ฮิลล์และโครงการซัมเมอร์ฮับ

3.) ขยายมาตรการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ค่าเช่า ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ จาก 1 ปี ออกไปเป็น 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแต่ละโครงการได้คาดการณ์รายได้ค่าเช่า ดังนี้ ปีที่ 1 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์จำนวน 72,150,000.00 บาท โครงการซัมเมอร์ฮับ จำนวน 54,210,000.00 บาท ปีที่ 2 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ จำนวน 72,640,000.00 บาท โครงการซัมเมอร์ ฮับ จำนวน 55,320,000.00 บาท และในปีที่ 3 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ จำนวน 71,330,000.00 บาท โครงการซัมเมอร์ ฮับจำนวน 58,820,000 บาท

"มาตรการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ KTBSTMR เป็นอย่างมาก เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริหารทรัพย์สินของกองเพื่อสร้างผลตอบแทน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีการเกิดขึ้น" นายพลสิทธิ กล่าว

สำหรับ กองทรัสต์ KTBSTMR เป็นทรัสต์กองแรกที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse) โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) และอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) ด้วยรูปแบบสินทรัพย์แต่ละโครงการในลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีการออกแบบตัวโครงการและจัดสรรพื้นที่ใช้สอยไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับการมุ่งเน้นการจัดหาผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้ดีในแต่ละโครงการ อีกทั้ง กองทรัสต์ยังมีการจัดหารายได้จากธุรกิจหลายประเภท และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่มีโอกาสให้อัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

4 views

Comments


bottom of page