top of page
347550.jpg

เข้าปลายปีอย่าลืม SSF/RMF...บลจ.กสิกร เชียร์ 5 ดาวเด่น

เดินทางกันมาในถนนนักลงทุนจนถึงปลายปี 2564 แล้ว เตือนอย่าลืมจัดสรรเงินลงทุนในกองทุน SSF/RMF เพื่อลดหย่อนภาษีปลายปี บลจ.กสิกรไทยเชียร์ “K-CHANGE-SSF” ที่ครองแชมป์ SSF ขายดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) กล่าวผ่าน “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการปรับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น ทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก และนโยบายการเงินต่างๆ ที่ได้มีการผ่อนคลายมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการปรับลดความผ่อนคลายลง ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของตลาดโดยรวมปรับลดลงเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ แนวโน้มการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในปีหน้ายังมีการเติบโตที่ดี โดยหุ้นจะยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการเปิดเมืองในหลายประเทศทั่วโลก และการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม นายสุรเดช มีข้อสังเกตว่าผู้ลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและการวางแผนเกษียณที่ยังน้อยอยู่ ดังนั้นจึงอยากชวนผู้ลงทุนเก็บออมในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีปลายปีผ่านกองทุน SSF และ RMF กสิกรไทย โดยกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัว รวมถึงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มีดาวเด่น 5 กองทุน SSF และ RMF ที่คู่ควรกับการลงทุน นั่นคือ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF), กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF), กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHANGERMF), กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (K2035RMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)

สำหรับผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นกลุ่มนวัตกรรมและตามทันเทรนด์โลก สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K-CHANGE-SSF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเติบโตสูง หรือ Growth Stock โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change-Class B accumulation ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar

ที่ผ่านมากองทุน K-CHANGE-SSF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก การันตีได้จากขนาดกองทุน 2,569.45 ล้านบาท ครองแชมป์อันดับ 1 ในกลุ่มกองทุน SSF ทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีผลการดำเนินย้อนหลัง 1 ปีถึง 36.43% ซึ่งสูงสุดในกลุ่มกองทุน SSF ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจในนโยบายการลงทุนดังกล่าว และต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุน KCHANGERMF

ส่วนผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K-GINCOME-SSF กองทุนผสมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ช่วยให้มีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างที่ลงทุน โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกทั้งเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund, Class A (mth)-EUR ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา เพื่อมุ่งหาสินทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ำเสมอ

ผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณแต่ไม่มีเวลาปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุน K2035RMF ที่มีนโยบายกระจายลงทุนในกองทุนเพื่อวัยเกษียณที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (Fund of funds) ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่น และมีการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ (Glide Path) โดยในช่วงแรกจะเน้นลงทุนในหุ้นเพื่อให้เงินเติบโต และเมื่อขยับเข้าใกล้วันเกษียณอายุจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น เพื่อป้องกันเงินต้นและลดความเสี่ยงจากการขาดทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถถือครองและลงทุนในกองทุน K2035RMF กองเดียวต่อเนื่องได้ทุกปีจนเกษียณ

แต่ถ้าเชื่อมั่นต่อการเติบโตของตลาดหุ้นไทย สามารถเลือกลงทุนในกองทุน KFLRMF ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยชั้นนำพร้อมกลยุทธ์ปรับสัดส่วนหุ้นได้อย่างยืดหยุ่นตั้งแต่ 0% ถึง 100% มุ่งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

6 views

Comments


bottom of page