top of page
347550.jpg

รวมประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVID-19)ทิพยประกันภัย


คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เริ่มต้น 150 บาทต่อปี....ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย สูงสุด 1,000,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=684&idMenu=636TIP Insure


การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา
 

กรุงศรี

"กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา" (COVID-19) (Krungsri Coronavirus Insurance) ด้วย 4 แผนประกันที่ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1 – 99 ปี รวมถึงให้ความคุ้มครองเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ


ป้องกันไว้ อุ่นใจกว่า ด้วย “กรุงศรี ประกันไวรัสโคโรนา” (COVID-19) กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับเงินชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ส่วนกรณีต้องเข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 100,000 บาท สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือ Call 1572 และ Facebook: Krungsri Simple 

อาคเนย์


มอบความคุ้มครอง เพื่อให้คนไทยคลายกังวลจากไวรัสโคโรนา

อาคเนย์เข้าใจ และห่วงใยคนไทยทุกคน ยืนยันผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพอาคเนย์ สามารถรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงิน ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยแผนประกันที่ครอบคลุมและคุ้มครองทุกช่วงวัย ใช้ชีวิตได้แบบไร้กังวล ไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา หรือโรคร้ายไหนๆ อาทิ


อาคเนย์ Easy Care ดูแลครอบคลุมด้วย 3 แผนประกันสำหรับทุกคน

- Officer Care Package สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ

- Owner Care Package สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์

- Kids Care Package สำหรับลูกของผู้ที่ทำงานประจำ หรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์


อาคเนย์ เฮลท์ โปรเทค หมดห่วงกับค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป หรือบาดเจ็บ

- เงินชดเชยรายได้ สูงสุดถึง 700,000 บาท

- อุ่นใจ เพราะบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมาสูงสุด 90%

- คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุดถึง 1,000,000 บาท 

โตเกียวมารีนประกันชีวิต


ออกมาตรการเร่งด่วนร่วมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

โดยให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ใหม่ทันทีตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรอพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน


เร่งออกมาตรการพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตพร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพของโตเกียวมารีนประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมัติรับประกันภัยภายใน 31 มีนาคม 2563 จะได้รับความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน หากพบว่าป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) 


สินมั่นคง


ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) "  จากสินมั่นคงประกันภัย ...เจอ จ่าย จบ... พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์) โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อน (เต็มทุนวงเงินคุ้มครอง) สูงสุด 100,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.smk.co.th/producthealthdetail/13


 

ทีคิวเอ็ม และ กรุงเทพประกันภัย


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพเฉพาะโรค "เจอจ่ายจบ" หากได้รับการวินิจฉัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19)


ทีคิวเอ็ม และ กรุงเทพประกันภัย จึงขอมอบ "ประกันภัยสู้ไวรัสโคโรนา" ในราคาเบาๆ เพื่อช่วยคนไทยคลายความกังวล และผ่านสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาไปพร้อมกัน...เบี้ยเพียง 299  บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tqm.co.th/promotion/coronavirus_insure/ 

เจนเนอราลี่


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย หมดห่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า....อุ่นใจสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


 

หมายเหตุ: กรุณาศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และความคุ้มครองจากบริษัทประกันอีกครั้ง

246 views

Commenti


bottom of page