top of page
327304.jpg

อีสท์สปริงประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2563 – อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring) บริษัทจัดการการลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc) วันนี้ได้ประกาศแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  (Thanachart Fund Eastspring) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้ว นายอดิศรจะรายงานตรงต่อนายไว กวง เซ็ค กรรมการผู้จัดการของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ และมีหน้าที่ดูแลการควบรวมธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุนในไทยของอีสท์สปริงทั้งสองแห่ง รวมถึงขยายธุรกิจในตลาดการลงทุนที่คึกคักนี้ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

อีสท์สปริงได้เข้าถือหุ้นของ บลจ.ทหารไทย (ปัจจุบันชื่อ TMBAM Eastspring) เป็นจำนวนร้อยละ 65 เมื่อเดือนกันยายน 2561 และเข้าถือหุ้นของ บลจ.ธนชาต (ปัจจุบันชื่อ Thanachart Fund Eastspring) เป็นจำนวนร้อยละ 50.1 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 เมื่อควบรวมกันแล้ว ส่งผลให้อีสท์สปริงเป็นธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุนรายใหญ่อันดับ 5 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 8 และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ 379,020 ล้านบาท (12,226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ 31 ก.ค. 63

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง และการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย โดยตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมงานที่อีสท์สปริงคือ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) โดยได้ร่วมงานกับธนาคารซีไอเอ็มบีฯ มาตั้งแต่ปี 2555 และดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรกิจรายย่อย

ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านตลาดการลงทุนในประเทศ นายอดิศรเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารยูโอบีและธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์

นายไว กวง เซ็ค กล่าวต้อนรับการเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของอีสท์สปริง ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการแต่งตั้งคุณอดิศรขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อใช้ความสามารถอันเชี่ยวชาญมานำธุรกิจของอีสท์สปริง คุณอดิศรไม่ได้มีเพียงแต่ประสบการณ์ที่หลากหลายเท่านั้น แต่เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมอีกด้วย”

“การแต่งตั้งคุณอดิศรครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับธุรกิจของอีสท์สปริงในไทย ในขณะที่เรากำลังผสานรวมธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน โดยภายใต้การนำของคุณอดิศรนั้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นธุรกิจเดินหน้าอย่างเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม” นายไว กวง เซ็ค กล่าวเสริม

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อจากนายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ Thanachart Fund Eastspring  และดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring โดยนายบุญชัยจะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกิจด้านอื่นที่อยู่ในความสนใจ ส่วนดร.สมจินต์จะเกษียณอายุงานหลังจากที่ร่วมงานกับ TMBAM Eastspring ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมากว่า 11 ปี

26 views

Comments


bottom of page