top of page
347550.jpg

CIVIL พร้อมเข้าเทรดใน SET วันที่ 27 ม.ค.นี้ นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารโครงการก่อสร้าง

‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL พร้อมเข้าเทรดใน SET วันที่ 27 ม.ค.นี้

นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารโครงการก่อสร้าง เสริมศักยภาพรุกงานภาครัฐและเอกชน

ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน


‘บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง’ หรือ CIVIL ประกาศความพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 27 มกราคมนี้ โดยชื่อย่อหลักทรัพย์ ‘CIVIL’ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจแข็งแกร่ง ส่งเสริมความสามารถทำกำไรขั้นต้นและอัตราทำกำไรสุทธิสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หลังนักลงทุนตอบรับจองหุ้น IPO คึกคัก ชูเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้างที่หลากหลายทั้งประเภทและขนาดโครงการ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด รับแผนรุกขยายงานโครงการภาครัฐและเอกชน ควบคู่มุ่งสร้างฐานรายได้กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ก้าวสู่บริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อ CIVIL ในการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ และเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ความชำนาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมากกว่า 50 ปี บริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศมากกว่า 1,000 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่ งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยมุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจพร้อมนำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่ง CIVIL มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธาอย่างครบวงจร มีเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นเจ้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานมีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาขั้นสูงสุด ตอกย้ำความสามารถบริหารโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และความพร้อมในการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และวิธีการใหม่ๆ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด Economy of Speed จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้วางแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนบจบ รวมถึงนำหลักบริหารจัดการสมัยใหม่เน้นความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience) ปรับตัวสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ทำให้ CIVIL เพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รองรับแผนขยายงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งรูปแบบการเข้าประมูลโครงการโดยตรงจากผู้ว่าจ้าง หรือเข้าร่วมในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าบริหารโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐและขยายงานไปยังกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน รับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สร้างสมดุลแก่การดำเนินธุรกิจก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่การทำกำไรขั้นต้นและอัตราการทำกำไรสุทธิให้โดดเด่นต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน CIVIL ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการผลิตโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีตอัดแรงและราวเหล็กลูกฟูกกันรถและท่อระบายน้ำ เพื่อสร้างการเติบโตที่ดีให้แก่กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อและจำหน่ายให้แก่คู่ค้าและใช้บริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงการได้ต่ออายุสัมปทานเหมืองหินปูนที่เป็นวัตถุดิบหลักในงานก่อสร้างและผลิตปูนซีเมนต์ ยังทำให้บริษัทฯ คงความได้เปรียบเชิงบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างที่ดีต่อเนื่อง

“เรามีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และขยายงานสู่ภาคเอกชน ส่งมอบผลงานที่มีคุณค่า ปลอดภัย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า CIVIL มีศักยภาพการเติบโตสูงกับโอกาสการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐที่อยู่ในช่วงขยายตัวที่ดี ทำให้บริษัทฯ ใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่โดดเด่นจากการนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ สร้างโอกาสการเข้าร่วมงานโครงการก่อสร้างภาครัฐและขยายงานลูกค้าภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.60 บาท ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเป็นจำนวนมาก ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพการเติบโตของ CIVIL ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำหลักทรัพย์ CIVIL เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันที่ 27 มกราคม 2565 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่ง CIVIL เป็นหุ้นของกิจการที่อยู่ในช่วงเติบโต หรือ Growth Stock จึงมั่นว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน

12 views

Comments


bottom of page