top of page
347550.jpg

จองซื้อหุ้นกู้จากที่บ้านหรือที่ไหนๆก็ได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking ง่ายจบในแอปเดียว


จองซื้อหุ้นกู้จากที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking...สะดวกสบาย ง่าย จบในแอปเดียว


หลังจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดให้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking แอปพลิเคชันหลักของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เมื่อปี 2563 พบว่าลูกค้าให้การตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ จากความสะดวกสบาย ที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสาขา แต่สามารถจองซื้อหุ้นกู้จากที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ผ่านมือถือ


นอกจากนี้ ขั้นตอนการจองซื้อไม่ซับซ้อน เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก หรือมีบัญชีอะไรก็ได้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แล้วดาวน์โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking มาไว้ในมือถือ เข้าไปที่เมนูหุ้นกู้ จะพบรายชื่อหุ้นกู้ที่เสนอขายในช่วงเวลานั้น ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดและอ่านหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละบริษัทก่อน และเมื่อตัดสินใจลงทุน สามารถกดจองซื้อ ทำการยืนยัน และชำระเงินผ่านแอปได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองซื้อสะดวกสบายครบจบในแอปเดียว


ทั้งนี้ นักลงทุนต้องมีเงินในบัญชีที่เคลื่อนไหว และมียอดเงินเพียงพอสำหรับชำระหุ้นกู้ ซึ่งในช่วงต้น ธนาคารได้กำหนดยอดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป ให้ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน


สำหรับหุ้นกู้ที่ธนาคารกำลังจะเสนอขาย ได้แก่ หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ลูกค้าที่สนใจสามารถจองซื้อได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น และจองซื้อได้ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 21-22 และ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2564


หุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 4 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) โดยความเสี่ยงของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ 4 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท BBB+ แนวโน้ม Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com


หมายเหตุ: การลงทุนในหุ้นกู้มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อจำกัดการโอน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้


18 views

Comments


bottom of page