top of page
327304.jpg

เศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 1/2563 หดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่จัดเก็บข้อมูล...คาดทั้งปี โตได้ในกรอบร้อยละ 1-3ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวถึงร้อยละ 6.8 (YoY) เป็นครั้งแรกที่เศรษฐกิจจีนหดตัวนับตั้งแต่มีการจัดเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี 2535 โดยสาเหตุหลักมาจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทางการจีนที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งปิดเมืองหรือคำสั่งให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนชะงักงัน โดยผลกระทบบางส่วนได้สะท้อนผ่านตัวเลขการค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1/2563 ที่หดตัวร้อยละ 19.64 (YTD, YoY) และร้อยละ 8.4 (YTD, YoY) ตามลำดับ

ถึงแม้ทางการจีนจะเริ่มสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศได้ แต่ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2563 ยังคงไม่ค่อยสดใส ทั้งจากภาพรวมการส่งออกจีนที่ยังถูกกดดันจากการที่หลายประเทศอาจเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างพร้อมเพรียงกัน การบริโภคภาคเอกชนที่อาจยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด รวมทั้งการลงทุนที่อาจรอความชัดเจนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนี้แล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2563 จากเดิมในเดือน ม.ค. 2563 ที่คาดว่าจะโตได้ร้อยละ 5.7 ลงมาอยู่ในกรอบร้อยละ 1-3 ด้วยมุมมองที่ระมัดระวัง

จากภาวะเศรษฐกิจจีนในปี 2563 ที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำมากจนอาจส่งผลให้ทางการจีนยากที่จะบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในปี 2563 นี้ ให้ขยายตัวเป็น 2 เท่าจากปี 2553 ทางการจีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการทางการเงินและการคลังเพิ่มเติม เพื่อประคองสภาวะเศรษฐกิจ และอาจจะทยอยปรับนโยบายการเงินและการคลังให้เข้าสู่ภาวะปกติตามเดิม หากเศรษฐกิจจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ เพื่อมิให้นโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมากเกินไป จนนำมาสู่ปัญหาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจจีนในระยะยาว

5 views

Comments


bottom of page