top of page
327304.jpg

CCP/PREB แจงกรณีปิดแคมป์ก่อสร้าง

CCP ยังคงมองทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2564 อย่างมีความหวัง หลังเจอคำสั่ง ปิดแคมป์ก่อสร้าง กักตัวแรงงาน คาดรับผลกระทบไม่มาก ขณะ PREB แนะรัฐเร่งระดมฉีดวัคซีนทั่ว กทม.และปริมณฑลกว่า 200,000 คน และเร่งทบทวนคำสั่ง ให้เปิดแคมป์อนุญาตให้คนงานที่ฉีดวัคซีนแล้วกลับเข้าทำงานต่อได้ เนื่องจากกระทบเศรษฐกิจวงกว้าง คนงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว โครงการก่อสร้างภาครัฐ-เอกชนล่าช้าดันต้นทุนเพิ่ม

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี หรือ CCP เปิดเผยว่า จากที่ภาครัฐออกมาตรการสั่งปิดแคมป์และหยุดงานก่อสร้าง ห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลและ 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 CCP ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวไม่มาก และมองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น เนื่องจากปริมาณงานของบริษัทมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีปริมาณงานส่วนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เป็น ภูมิภาคต่างๆ 50% ภาคตะวันออก 30% กรุงเทพฯ และปริมณฑล 20%

ทั้งนี้คาดว่าความต้องการวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนให้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ ผู้ประกอบการเร่งส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม มองว่าทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตดีโดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต จากแผนงานยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเน้นงาน โครงการเมกะโพรเจกต์ทั่วประเทศ งานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการสนามบิน โครงการท่าเรือ โครงการมอเตอร์เวย์ งานถนน ภาคเอกชน อาทิ นิคมอุตสาหกรรม จึงยังมีความต้องการใช้งานคอนกรีตเพื่องานก่อสร้าง

ด้าน นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ หรือ PREB แสดงความเห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลและป้องกันพนักงานและคนงานก่อสร้างทุกแคมป์งานก่อสร้างของบริษัทที่มีจำนวนรวมกันกว่า 1,400 คน และคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอีก 1,500 คน โดยเร่งระดมฉีดให้พนักงานทุกคนทั้งคนไทยและคนงานต่างด้าว รวมทั้งออกมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามคำแนะนำของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตามผลจากการที่ ศบค.มีคำสั่งประกาศให้ปิดแคมป์โครงการก่อสร้างทุกแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอยู่กว่า 400 แห่ง และมีคนงานรวมกันมากกว่า 200,000 คนนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้าง ทั้งคนงานที่ขาดรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวกระทบต่อกำลังซื้อ และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจในชุมชนรอบแคมป์คนงานทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเศรษฐกิจในภาพใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและระยะเวลาที่ต้องล่าช้าออกไปด้วย ที่สำคัญการหยุดชะงักงานก่อสร้าง ยังอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการทำงานด้วย เพราะงานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องจะหยุดหรือทิ้งไว้นานไม่ได้ เช่น นั่งร้าน หรือระบบเสาค้ำยันที่สร้างไว้ชั่วคราว การทิ้งไว้นานๆ จะเกิดความเสียหาย และมีผลต่อความปลอดภัย

“จึงขอเรียกร้องและวิงวอนให้รัฐบาลเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้กับคนงานก่อสร้างอย่างเร่งด่วนที่สุดในระหว่างที่ปิดแคมป์โครงการก่อสร้างนี้ และหากไซต์งานก่อสร้างหรือแคมป์คนงานใด มีการจัดฉีดวัคซีนให้กับคนงานเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้ว และมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้ว ก็ควรจะพิจารณาอนุญาตให้คนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว กลับเข้ามาทำงานก่อสร้างต่อได้ หรือหากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในแคมป์คนงานก่อสร้างได้แล้ว ก็ขอให้ ศบค.พิจารณาทบทวนคำสั่ง โดยอนุญาตให้กลับมาเปิดแคมป์คนงานก่อสร้างได้เร็วขึ้น หรือเร็วกว่าคำสั่งปิดที่กำหนด 30 วัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากไปกว่านี้ และเพื่อให้คนงานกลับมาทำงานหาเลี้ยงชีพได้เร็วขึ้น ขณะที่โครงการก่อสร้างทั้งของภาครัฐและเอกชนก็จะเสียหายน้อยลง”

8 views

Comments


bottom of page