top of page
347550.jpg

"ชัชชาติ" นำโด่งในโลกออนไลน์ “เรียลสมาร์ท” โชว์ผล Social Listening ในช่วงสองเดือน ก.พ.- เม.ย.

“ชัชชาติ” นำโด่งในโลกออนไลน์

“เรียลสมาร์ท” โชว์ผล Social Listening ในช่วงสองเดือน ก.พ.- เม.ย.

เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.'65 มั่นใจการนำเสนอข้อมูลมีส่วนช่วยพัฒนาประชาธิปไตย

บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด Digital Super Agency รายแรกในไทยร่วมเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ด้วยการทำ Social Listening เพื่อสำรวจ ความสนใจชาวเน็ตเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.2565 เผยโผ 10 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่โลกออนไลน์พูดถึงมากที่สุด นำโด่งคือ “ชัชชาติ” 56.23% (729,388 ข้อความ) ตามมาด้วย “วิโรจน์” 17.64% (228,808 ข้อความ) และ”อัศวิน” 13.89% (180,163 ข้อความ)

นายอุกฤษฎ์ตั้งสืบกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด กล่าวว่า “Social Listening เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่คนทำงานด้านการตลาดดิจิทัล นำมาใช้เพื่อบริหารจัดการข้อมูล และสามารถนำใช้เพื่อรับฟังเสียงของผู้คนในโซเชียลมีเดียที่อยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์ม โดยการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ จะทำให้เห็นเสียงสะท้อนในโซเชียลมีเดีย ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร บุคลิก ความคิด นโยบาย รวมถึงการสะท้อนปัญหาที่ควรรีบแก้ไขได้อีกด้วย

“เรามีเทคโนโลยีเอไอในการทำ Social Listening จึงคิดว่าควรจะทำข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เรามีและเรามีความเชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป Social Listening จะช่วยในการคัดกรองเสียงมายา (Noise) ออกจากเสียงจริง (Voice) ของผู้คนที่สนทนาประเด็นนี้ในโลกออนไลน์จากหลายแพลตฟอร์มได้ จะทำให้คน กทม.มองเห็นภาพความเป็นจริงในประเด็นๆ ที่ถูกหยิบยกมาคุยกันในโลกออนไลน์ที่กำลังเป็นที่สนใจในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้อีกทางหนึ่ง”

เรียลสมาร์ท มีแผนดำเนินการจัดทำ Social Listening ในทุกสัปดาห์ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยก้าวแรกจากการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในโซเชียลมีเดียในหัวข้อ 10 อันดับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด การสำรวจไม่ได้ระบุพื้นที่ผู้ใช้งาน และเก็บข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม อาทิ twitter , facebook , website , youtube , Instagram ฯลฯ ภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-7 เม.ย.2565 พบว่า มีเสียงพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวม 1,297,072 ข้อความโดยเนื้อหาส่วนใหญ่สนทนาเกี่ยวกับนโยบายของผู้สมัครที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมุมมองทั้งในเชิงบวก เชิงลบ และเชิงทั่วไปแบ่งเป็นการพูดถึงผ่าน twitter 55.11% , facebook 40.16% , website 3.86% , youtube 0.44% , Instagram 0.18% , pantip 0.08% , blockdit 0.07% , tiktok 0.07% , webboard 0.02%”

จากข้อมูลที่ได้ พบว่า ผู้สมัครที่มีการกล่าวถึงบนโลกออนไลน์มากที่สุดจำนวน 10 ท่าน ดังนี้ อันดับที่ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกกล่าวถึง 729,388 ข้อความ หรือ 56.23%, อันดับที่ 2 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ถูกกล่าวถึง 228,808 ข้อความ หรือ 17.64%, อันดับที่ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถูกกล่าวถึง 180,163 ข้อความ หรือ 13.89%, อันดับที่ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกล่าวถึง 46,560 ข้อความ หรือ 3.59%, อันดับที่ 5 น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกล่าวถึง 43,292 ข้อความ หรือ 3.34%, อันดับที่ 6 นายสกลธีภัททิยกุล ถูกกล่าวถึง 32,533 ข้อความ หรือ 2.51%, อันดับที่ 7 น.ต.ศิธา ทิวารี ถูกกล่าวถึง 27,845 ข้อความ หรือ 2.15%, อันดับที่ 8 นายธเนตรวงษา ถูกกล่าวถึง 1,603 ข้อความ หรือ 0.12%, อันดับที่ 9 นายศุภชัย ตันติคมน์ ถูกกล่าวถึง 1,057 ข้อความ หรือ 0.08%และอันดับที่ 10 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ถูกกล่าวถึง 939 ข้อความ หรือ 0.07%

เมื่อดูรายละเอียด เพื่อจำแนกการพูดถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นเสียงเชิงบวก, เชิงทั่วไป และเชิงลบ พบข้อมูลที่น่าสนใจ คือ 5 อันดับแรกตกเป็นของ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถูกกล่าวถึง 729,388 ข้อความ แบ่งเป็น เชิงบวก 213,005 ข้อความ เชิงทั่วไป 490,020 ข้อความ และเชิงลบ 26,363 ข้อความ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ถูกกล่าวถึง 228,808 ข้อความ แบ่งเป็น เชิงบวก 25,090 ข้อความ เชิงทั่วไป 177,081 ข้อความ และเชิงลบ 26,637 ข้อความ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ถูกกล่าวถึง 180,163 ข้อความ แบ่งเป็น เชิงบวก 22,001 ข้อความ เชิงทั่วไป 152,610 ข้อความ และเชิงลบ 5,552 ข้อความ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ถูกกล่าวถึง 46,560 ข้อความ แบ่งเป็น เชิงบวก 1,953 ข้อความ เชิงทั่วไป 41,890 ข้อความ และเชิงลบ 2,717 ข้อความ

และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ถูกกล่าวถึง 43,292 ข้อความ แบ่งเป็น เชิงบวก 2,211 ข้อความ เชิงทั่วไป 38,671 ข้อความ และเชิงลบ 2,410 ข้อความ

ร่วมเกาะติดสถานการณ์การเลือกผู้ว่าฯกทม. แบบเรียลไทม์ไปกับเรียล สมาร์ท (Real Smart) ได้ที่ www.realsmart.co.th และ facebook.com/realsmart.co.th

14 views

Comments


bottom of page