oic 5.jpg

เปิดเทรดทองซีรีส์ใหม่อายุสัญญา 6 เดือน

TFEX เพิ่ม contract series ของ Gold Online Futures หวังช่วยคนเคาะซื้อขายทองตลาดล่วงหน้าเพิ่มโอกาสทำกำไร

บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX เพิ่ม contract series ของ Gold Online Futures ให้ครอบคลุมอายุสัญญาสูงสุด 6 เดือน เพื่อผู้ลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนและบริหารเงินหลักประกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่ 29 กันยายน 2563

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการ TFEX กล่าวว่าการเพิ่มสัญญารายไตรมาส (contract series) ของ Gold Online Futures อีก 1 series ทำให้ในแต่ละช่วงเวลาจะมี 2 series ให้เลือกซื้อขาย คือ สัญญาที่ครบกำหนดอายุ 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด จากเดิมที่มีเพียง 1 series ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนในทองคำได้หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มให้มี inter-month spread margin หรือส่วนลดเงินประกันสำหรับผู้ลงทุนที่ถือครอง Gold Online Futures จำนวน 2 series ที่ครบอายุสัญญาต่างกัน และมีฐานะตรงข้ามกัน

Gold Online Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาต่อเนื่องตั้งแต่เปิดซื้อขายในปลายปี 2561 ทั้งนี้ ณ สิงหาคม 2563 มีสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 7.3% ของปริมาณการซื้อขายของ TFEX เพิ่มขึ้นจาก 3.8% ในปีก่อนหน้า ด้าน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่34,416 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นถึง 111.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาทองคำอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า และการระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจกับการซื้อขายทองคำมากขึ้น และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา TFEX ได้ขยายเวลาการซื้อ ขายในช่วงกลางคืน (night session) สำหรับกลุ่มสินค้าที่อ้างอิงกับทองคำทั้งหมดถึงตี 3 ส่งผลให้ Gold Online Futures มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 contract series ใหม่ คือ “GOH21” สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มเข้ามาให้ซื้อขาย ควบคู่กับ “GOZ20” สัญญาที่จะสิ้นสุดอายุในเดือนธันวาคม 2563

2 views

Recent Posts

See All

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) เคาะราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 3.80 บาท

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) เคาะราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 3.80 บาท ชูศักยภาพด้านฐานผลิตช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แก่ลูกค้า ก้าวสู่ผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions ด้วยฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซ

กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2563 

15 ต.ค.63 - กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท ลดลง 14.2% ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปีนี้มีกำไรสุทธิ 4,427 ล้านบาท หรือลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นายสุทั

ROJNA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ROJNA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท รายงานข่าวจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

For advertising please call: 02-2534691