top of page
347550.jpg

ธ.ก.ส. เผยผลการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน แล้วกว่า 970,000 รายธ.ก.ส. เผยผลการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินแล้วกว่า 970,000 รายพร้อมเร่งส่งข้อมูลไปสาขาเพื่อนัดหมายทำสัญญา

ธ.ก.ส. เผยยอดการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินผ่าน LINE BAAC Family เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ 17 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 972,345 ราย วงเงินกู้รวมกว่า 9,723 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ พร้อมแจงขั้นตอนหลังการลงทะเบียนจะประมวลข้อมูลไปยังสาขาที่ลูกค้าระบุ เพื่อนัดหมายและทยอยทำสัญญา โดยยึดหลักมาตรการ Social Distancing เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ระบบจะส่ง SMS แจ้งผล กรณีอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 24 งวด นับตั้งแต่วันกู้ ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE BAAC Family และเริ่มลงทะเบียนขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นั้น ปัจจุบัน 17 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 972,345 ราย วงเงินกู้รวมประมาณ 9,723 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มนัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ธนาคารจะประมวลผลผู้ลงทะเบียนและจัดส่งข้อมูลไปยังสาขาที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าไปใช้บริการ จากนั้นสาขาในพื้นที่จะวางแผนนัดหมายผู้ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการนัดหมายจะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าเงินกู้เดิม เพื่อลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้ กลุ่มเกษตรกรลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ยังไม่มีบัญชีเงินกู้และเงินฝากจะวางแผนนัดหมายพบที่สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี แนะนำผลิตภัณฑ์ A-Mobile บัตรเดบิต และบัตร ATM หากผ่านการตรวจสอบข้อมูลความเกี่ยวข้องกับการเป็นครอบครัวเกษตรกร กรณีประกอบอาชีพอื่นต้องบอกที่มาของรายได้ที่มาของการส่งชำระ และที่สำคัญผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์กู้เงินตามโครงการนี้ได้ที่ธ.ก.ส.ที่เดียว ไม่สามารถลงทะเบียนขอกู้ที่อื่นอีกได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1 วัน และท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการ กดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งท่านสามารถทราบผล การอนุมัติเงินกู้หรือไม่ จาก SMS แจ้งผลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

10 views

Commentaires


bottom of page