top of page
347550.jpg

ธ.ก.ส. ยืนยันการออกรางวัลสลากออมทรัพย์เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตามที่เคยประกาศไปแล้วธ.ก.ส. ยืนยันการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ทุกชุด ที่เลื่อนจากวันที่ 16 เมษายน 2563 มาเป็นการออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จะยังคงเป็นไปตามที่เคยประกาศเช่นเดิม


นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เลื่อนการออกรางวัลสลากฯ จากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นั้น ธ.ก.ส. ขอยืนยันการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ทุกชุด ยังคงเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เช่นเดิม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. มีโอกาสได้ใช้เงินรางวัลที่ได้รับจากการ ออกสลากในครั้งนี้ ส่วนในงวดต่อไปจะออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ฝากสลากออมทรัพย์มีสิทธิ์ตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้เหมือนเดิม สำหรับผู้ถูกรางวัลสลากออมทรัพย์ที่ออกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 

18 views

Comentarios


bottom of page