top of page
327304.jpg

ธ.ก.ส. ส่งมอบของขวัญวันเด็ก ปี 2564


นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนชุมชน โรงเรียน ศูนย์เยาวชน และสำนักงานเขตกว่า 40 แห่ง จำนวนรวมกว่า 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ ธ.ก.ส. เคยเปิดพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามาร่วมสนุกสนานภายในงาน มาเป็นการมอบของขวัญให้ส่วนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจำนวนมาก และป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อไวรัส RSV ในเด็กเล็กและคนชรา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน6 views

Comments


bottom of page