ธกส. จัดเต็มสินเชื่อ 2.2 แสนล้าน..ตอกย้ำภารกิจ ฟื้นฟูลูกค้า ค้นหานิวเจน เน้นชุมชน พัฒนาคนพัฒนางาน


Interview : คุณสมเกียรติ กิมาวหา

รองผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


ธ.ก.ส. จัดเต็มเพื่อลูกค้าทั้งฝากและกู้ ด้านเงินฝากมีสลากใหม่ล่าสุด ‘สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.เกษตรมั่งคั่ง 5’ ซื้อผ่าน A-Mobile ได้ดอกเบี้ยเพิ่มเท่าตัว ลุ้นรางวัลทุกเดือน เดือนละกว่า 91 ล้าน ตลอด 3 ปี ส่วนด้านเงินกู้เตรียมเม็ดเงินอัดฉีด 2.2 แสนล้าน แยกเป็น ‘Jump Start Credit’ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ 1 แสนล้าน สินเชื่อ ‘New Gen Hug’ เพื่อคนหนุ่มสาวที่กลับไปทำงานและดูแลบ้านเกิด 6 หมื่นล้าน สินเชื่อ ‘พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ’ เงินกู้ฉุกเฉินจากการตกงาน 1 หมื่นล้าน และสินเชื่อ ‘ธุรกิจชุมชนสร้างไทย’ 5 หมื่นล้าน พร้อมย้ำภารกิจหลัก ธ.ก.ส. ‘ฟื้นฟูลูกค้า ค้นหานิวเจน เน้นชุมชน พัฒนาคนพัฒนางาน ทั่ว 77 ภูมิภาค’


ตอนนี้ ธ.ก.ส.มีบริการหรือผลิตภัณฑ์อะไรเป็นพิเศษหรือไม่

ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือที่เกี่ยวกับความยั่งยืนสำหรับเงินออมเกษตรกรไทย ซึ่งครั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารให้ออกสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 เพราะทุกๆ ครั้งเราจะประเมินสถานการณ์และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อความต่อเนื่องของวินัยการออม กำหนดหน่วยเป้าหมายหน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงินทั้งสิ้น 100,000 ล้านบาท ฝากครบกำหนด 3 ปีได้ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.3 บาท

ครั้งนี้มีการโปรโมชันสำหรับเชื้อเชิญเกษตรกรยกระดับมาใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เท่าตัวเป็นหน่วยละ 0.6 บาท ออกรางวัลทุกๆ วันที่ 16 ของเดือน เริ่มเปิดฝากวันที่ 20 สิงหาคม ทุกๆ วันที่ 16 ของเดือนจะมีการลุ้นรางวัลกว่า 91 ล้านบาท ที่สำคัญและถือเป็นโอกาสระดมเงินออมจากภาคประชาชน รวมถึงเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าฐานรากของภาคการเกษตรไทยเรายังสามารถรับมือกับโควิดได้ เราเชื่อว่าสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 จะได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนสลากเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ปิดการขายก่อนกำหนด

สลากชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 นี้สามารถฝากได้ 2 รูปแบบคือ ฝากที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน หรือเข้าไปที่ ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อความสะดวก พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องมาแออัดในลักษณะ Social Distancing ที่สำคัญถ้าฝากผ่านแอป หรือ A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเท่าตัว ฝากปกติดอกเบี้ยหน่วยละ 0.3 บาท ฝากผ่าน A-Mobile ดอกเบี้ยหน่วยละ 0.6 บาทซึ่งเราต้องการรณรงค์ให้ Digital Transformation เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ทั้งช่วยลดภาระการเดินทางและลดต้นทุนด้านต่างๆ

ถ้าซื้อสลากเกษตรมั่งคั่งผ่าน A-Mobile ดอกเบี้ย 2 เท่าที่ได้รับคือตลอด 3 ปี ไม่ใช่งวดแรกงวดเดียว

ใช่ และนอกเหนือจากดอกเบี้ยที่ได้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมูลค่าต่อเดือน 91 ล้านบาท รางวัลมีหลายประเภท รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท แล้วยังมีรางวัลต่างหมวด 20,000 บาท รางวัลย่อยมากมายเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจให้พี่น้องได้รอลุ้น ดอกเบี้ยไม่เสียภาษีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือน เงินต้นไม่หาย ดอกเบี้ยไม่สูญและยังสามารถนำสลากมาใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้

ลุ้นรางวัลวันที่ 16 ของเดือน เริ่มเดือนไหน

งวดแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ที่ซื้อสลากเกษตรมั่งคั่ง 5 สามารถลุ้นรางวัลได้ 36 งวด สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออกรางวัลผ่านช่อง YouTube

ช่วง 5-6 เดือนของปีนี้เกิดวิกฤตโรคระบาด สถานการณ์เงินฝากของ ธ.ก.ส.เป็นอย่างไรบ้าง

เราดูพฤติกรรมเงินออมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เรามีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้าน ปรากฏช่วงที่กู้ก็กู้ แต่เงินฝากก็เพิ่มตามสัดส่วน นอกเหนือจากนั้นถ้าจำกันได้ว่า ธ.ก.ส.มีโครงการเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 ยอด 3 เดือน 110,000 ล้านบาทเศษสำหรับพี่น้องเกษตรกรกว่า 7.4 ล้านราย ซึ่งเราเห็นพฤติกรรมการออมเพิ่มขึ้น จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะเห็นพฤติกรรมการเบิกจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องเกษตรกรเป็นไปอย่างระมัดระวัง ในฤดูกาลผลิตเมื่อฝนเริ่มตก ลูกค้าก็ทยอยมาถอนเงินไปใช้เพื่อการผลิต นี่เป็นสัดส่วนของเงินออมที่ทยอยออกไปอย่างสมเหตุสมผล สัดส่วนที่เราคิดว่าคู่ขนานกันไป คือมีเงินออมเป็นของตัวเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เรายังยืนยันว่า ธ.ก.ส.เป็นสถาบันที่พี่น้องเกษตรกรมาปรึกษาได้ตลอด เราจะให้ข้อมูลที่ดีๆ และปรารถนาดีต่อพี่น้องเกษตรกรของเรา ผลิตภัณฑ์เงินออมของเรามีให้บริการถ้าเงินเหลือ แต่ถ้าไม่พอก็ค่อยมาขอเติมเม็ดเงินสินเชื่อ

รายได้จากการขายสินค้าเกษตรของเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้าง

มีทั้งส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 เนื่องจากบางส่วนของตลาดอยู่ต่างประเทศ แต่หลายส่วนกลับย้อนแย้ง เช่นทุเรียนราคาไม่ได้ตกตามแม้ตลาดจะเป็นต่างประเทศ ตลาดไม้ผลในซีซันนี้ถือว่าดี แล้วในพืชหลักรัฐบาลก็ช่วยดูแลราคาและตลาด 4-5 ตัว ส่วนฤดูกาลผลิตใหม่คงต้องดูพืชหลักๆ เราคิดว่าข้าวน่าจะเป็นโอกาสในทิศทางที่ดี ส่วนอ้อยและยางเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐพยายามออกมาตรการต่างๆ ช่วยดูแล ส่วนปาล์มน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ดี พอเรามาสนับสนุนเรื่องไบโอดีเซลถือว่าทำให้ราคาปาล์มขยับตัวขึ้นมา

การชำระหนี้ตามกำหนดเป็นอย่างไรบ้าง

เนื่องจากมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากโควิดที่ส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกรลูกค้าเรา ซึ่งรัฐบาลเห็นความเดือดร้อนก็พักชำระหนี้ทั้งกระดาน ลูกค้าเราทั้งประเทศ 38 ล้านรายได้รับการดูแล แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ระหว่างที่พักชำระหนี้เรามีการกำชับซักซ้อมให้พนักงานเข้าไปทำหน้าที่เป็น AO คือ Account Officer ดูแลความเป็นอยู่เรื่องตัวเลขบัญชีต่างๆ ร่วมกับทุกภาคส่วน

ถัดจากนั้นในฤดูกาลผลิตใหม่เรากลัวลูกค้าจะไปยืมหนี้นอกระบบ ทางคณะกรรมการจึงเห็นชอบให้มีสินเชื่อก้อนใหม่สำหรับฤดูกาลผลิต เรียกว่า สินเชื่อ Jump Start อุปมาว่าเครื่องยนต์เดินอยู่แต่แบตเตอรี่เสื่อม ก็เอามาเติมเพื่อให้เครื่องไปได้ จะเป็นทุนหมุนเวียนให้ เตรียมไว้แสนล้าน

ถัดจากนั้นในกลุ่มหนุ่มสาวที่กลับภูมิลำเนาเราก็เตรียมสินเชื่อ ‘New Gen รักบ้านเกิด’ หรือ ‘New Gen Hug’ ให้คนหนุ่มคนสาวที่ต้องการกู้เพื่อไปทำอาชีพในท้องถิ่น เพื่อดูแลมาตุภูมิ ส่วนนี้เตรียมไว้ 60,000 ล้าน

ปิดท้ายเราเตรียมสินเชื่อ ‘พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ’ สำหรับผู้ที่มากู้เงินฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิม ส่วนนี้เรามีสินเชื่อ ‘พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ’ อีก 10,000 ล้าน ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ส่วนเดือนที่ 4 เป็นต้นไปก็ MRR ร้อยละ 6.5 เป็นดอกเบี้ยชั้นดี

รวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 170,000 ล้านที่ ธ.ก.ส.เตรียมไว้

ส่วนสินเชื่อชุมชนที่เรียกว่า ‘ธุรกิจชุมชนสร้างไทย’ ธ.ก.ส.ก็เตรียมวงเงินไว้ 50,000 ล้าน ดอกเบี้ยดูแลเป็นพิเศษ 3 ปีแรก ร้อยละ 0.01 ต้องการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยใน 3 ปีแรก เพราะคิดว่าเชิงของผลกระทบน่าจะมากและนานพอสมควร

การสื่อสารและลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็เป็นภารกิจสำคัญของ ธ.ก.ส.ในปีนี้นโยบายสำคัญ คือ ‘ฟื้นฟูลูกค้า ค้นหานิวเจน เน้นชุมชน พัฒนาคนพัฒนางาน ทั่ว 77 ภูมิภาค’

สินเชื่อ New Gen รักบ้านเกิด และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม

ใช่ วันนี้เราจะตอบโจทย์สำหรับคนหนุ่มสาวที่ไม่ต้องเสียเวลามาสมัครลงทะเบียน เราจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า LINE BAAC Family ให้สมัครเข้ามาเพื่อเป็นครอบครัว ธ.ก.ส. วันนี้ลูกค้าใหม่ๆ มีทักษะการเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ดี คราวที่แล้วเราทดลองการลงทะเบียน ทดลองทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าดีพอสมควร วันนี้ถ้าคนหนุ่มสาวเหล่านั้นมาพลิกฟื้นบ้านเกิด ลงมือทำเกษตร เราจะร่วมสนับสนุนเพื่อให้เป็นจุดเด่นของประเทศไทย

อนุมัติง่ายใช่ไหม

สถาบันแห่งนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว ขอให้ค้นหาตัวเองให้เจอ ศักยภาพต้องมี แล้วถ้าขาดเหลือทักษะ ธ.ก.ส.ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปฟื้นฟูทักษะ สร้างอาชีพต่างๆ เป็นภาพที่จะต้องควบคู่ไปกับการอำนวยทุน คือมีการพัฒนาและมีสินเชื่อมาเกื้อหนุน

ไม่มีข้อจำกัดว่าคนที่ลงทะเบียนรับการเยียวยาแล้ว มีชื่อแล้ว ขอตรงนี้ไม่ได้

ถูกต้อง แยกกัน สำหรับคนที่เข้าไปกู้ฉุกเฉิน อันนั้นก็วงนึง เราออกผลิตภัณฑ์ ‘สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ’ เพื่อมาเติมโจทย์เหล่านั้น เราคิดว่าพี่น้องเกษตรกรคนรุ่นใหม่มีความคิด ความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ อยากจะเปลี่ยนวิถีแบบเดิมค้าขาย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

สินเชื่ออันนี้แยกวง ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาคุยกับพนักงานของเราถ้าสะดวกมา ถ้าไม่สะดวกก็สามารถนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ของเราลงไปพบปะในพื้นที่ เพราะเป็นภารกิจที่เราต้องให้บริการ วันนี้ลูกค้าเราดูแลและใส่ใจห่วงใยลูกค้า เราเข้าใจเกษตรกร เราจะเป็นส่วนหนึ่งของไฟแนนเชียลโซลูชันภาคการเกษตรไทย

ถ้าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่สาขา หรือติดต่อได้ที่ Hotline

โทร.เข้ามาที่ Call Center 0 2555 0555 มีพนักงานคอยตอบข้อซักถาม แต่เพื่อให้เห็นหน้าเห็นตากันก็สละเวลามาทักทายพนักงาน เราก็พร้อมให้บริการด้วยความยินดี

45 views

For advertising please call: 02-2534691