top of page
347550.jpg

TEGH พร้อมลุย! ระดมทุนเข้า SET


บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (“บริษัทฯ”) หรือ TEGH ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติและน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และผู้นำด้านการผลิตเชิงนิเวศแบบครบวงจรที่นำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต ประกาศความพร้อมเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ล่าสุดยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ (IPO) จำนวน 324 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย SK INTERTRADE PTE. LTD. จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ภายใต้การบริหารงานโดย 2 แม่ทัพใหญ่ อย่าง “คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ “คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์” กรรมการผู้จัดการ (MD) หญิงคนเก่งไฟแรง ร่วมผลักดันการระดมทุนในครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ งานนี้ขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่น่าจับตาอย่างโดดเด่น บรรดาแฟนคลับหุ้นไอพีโอพื้นฐานแน่น เตรียมตัวจับจองหุ้นใส่พอร์ตไว้ได้เลยค่ะ!

7 views

ความคิดเห็น


bottom of page