ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564–2566 ขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ 5 เป้าหมาย เพื่อตลาดทุนไทยเข้มแข็ง


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต ปี 2564 – 2566 ภายใต้แนวคิด “Strengthening Resilient Future” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2564 พร้อม มอบรางวัลสำหรับโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard ให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้

0 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691