top of page
327304.jpg

MTC มาตามนัด Q2/66 พอร์ตสินเชื่อแตะ 132,851 ลบ...เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.80%

MTC มาตามนัด Q2/66 พอร์ตสินเชื่อแตะ 132,851 ลบ.

เดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.80% คาดเสนอขายวันที่ 21-23 ส.ค.นี้

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เดินหน้าตามแผนพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคม กระจายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสาขากว่า 7,200 แห่งอย่างเท่าเทียม ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ดันพอร์ตสินเชื่อขยายตัวได้ตามเป้า เผย Q2/66 พอร์ตสินเชื่อแตะระดับ 132,851 ล้านบาท หนุนรายได้ในไตรมาส 2/66 เท่ากับ 6,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.20% กำไรสุทธิ 1,200 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร “คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ” มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปี 66 เติบโต 20% เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 4.25-4.80% คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.นี้

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ คำนึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ในไตรมาส 2 อยู่ที่ 6,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,200 ล้านบาท

สำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้อยู่ที่ 11,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.86% และมีกำไรสุทธิ 2,270 ล้านบาท

ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้รายได้เพิ่มขึ้น เป็นผลอันเนื่องมาจากการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯมีจำนวนสาขากว่า 7,260 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ จึงทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างมากกว่า 132,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25,450 ล้านบาท หรือ 23.70% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เพื่อรักษาระดับการบริการที่ดีแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายพอร์ตสินเชื่อแตะระดับ 2 แสนล้านบาทในปี 2569 และรองรับแผนการปล่อยสินเชื่อในปี 2566 ที่คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ(SDGs) ที่บริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการประเมิน ESG MSCI Index ในปี 2566 ที่ระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Customer Finance) โดยมีระดับที่สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า

รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ในการร่วมลงทุนต่อยอดธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จ ตลอดจนความเชื่อมั่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อแนวคิดการบริหารธุรกิจโดยคำนึงความยั่งยืนของบมจ.เมืองไทยแคปปิตอล

1 view

Comments


bottom of page