top of page
347550.jpg

MFC เปิดกอง 'M-EUBANK'

บลจ.เอ็มเอฟซี หรือ MFC ประเดิมปี 2565 ด้วยการเปิดกองทุนใหม่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียนแบงก์ ‘M-EUBANK’ ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรป European Banks ช่วยลดและกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้ราคาไม่แพง มีความสัมพันธ์กับดัชนีหุ้น US และหุ้นโลกไม่สูงมาก ซึ่งจากการประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารในยุโรปจึงมีความน่าสนใจ และเศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัวและเติบโต อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ M-EUBANK น่าสนใจลงทุน คือ ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากมาตรการด้านการคลัง และการเบิกจ่ายเงินกองทุน EU Recovery Fund แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารชั้นนำในยุโรปและแนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัวและเติบโตได้ต่อเนื่อง การขยายตัวของสินเชื่อและการลงทุน หุ้นธนาคารยุโรปมี valuation ที่น่าสนใจเทียบกับโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้การลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

M-EUBANK เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund หรือ ETF ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 Banks เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนี STOXX Europe 600 Banks ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มธนาคารใน 17 ประเทศในยุโรป เช่น HSBC HOLDINGS PLC ธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ , BNP PARIBAS SA กลุ่มธนาคารระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและในยุโรป หรือ ING GROEP NV บริษัทเนเธอร์แลนด์ที่ให้บริการด้านการธนาคาร การเงิน ประกันภัย และการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

กองทุน M-EUBANK กำหนดเงินทุนโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 7

2 views

Comments


bottom of page