top of page
347550.jpg

กรุงไทยลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์และให้กำลังใจประชาชนที่ชลบุรีและสมุทรปราการนายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงานผู้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยืนยันตัวตนและขอข้อมูลหลักฐานการประกอบอาชีพให้กับผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19 พร้อมมอบอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 256312 views

Comments


bottom of page