top of page
347550.jpg

JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA

JWD จับมือ TWIN PINE GROUP ที่ปรึกษา ออกหุ้นกู้ ค้ำประกันโดย CGIF ชูเครดิตเรตติ้ง AAA

เดินหน้าพัฒนาระบบ ESMS เซ็ตมาตรฐานดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเทียบเท่าระดับสากล

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ปลื้มเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในไทยไม่กี่ราย ที่ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก CGIF ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ หลังผ่านเกณฑ์พิจารณาด้าน ESG และพัฒนาระบบ ESMS ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำที่เป็นสมาชิกดัชนี DJSI เพื่อเตรียมนำมาปรับใช้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม การเสนอขายหุ้นกู้ล็อตแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี วงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.1% โดยออกภายใต้ MTN Programme ที่มีวงเงินรวม 1,900 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบัน ชูเครดิตเรตติ้ง AAA

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่ารวม 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.1% ให้แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 5 มีนาคม นี้ โดยออกภายใต้ Medium Term Note (MTN) Programme ที่มีวงเงินรวม 1,900 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้ขยายการลงทุนธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการและผลักดันการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ AAA โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เป็นครั้งแรกที่ทาง CGIF ค้ำประกัน MTN Programme เพี่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนให้ผู้ออกหุ้นกู้ และสนับสนุนการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศไทย จุดนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือจากนักลงทุน ล่าสุดได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนออกหุ้นกู้มีหลักประกันในอนาคตภายใต้ MTN Programme ดังกล่าวอีก 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้จาก CGIF เช่นเดียวกัน

“ถือว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยไม่กี่รายที่ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้โดย CGIF เนื่องจากต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการพัฒนา Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) ในประเทศไทย การให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนน CG ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย CGIF ใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ และว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมทำการประเมิน ส่งผลให้หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่ดีและมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น” นายชวนินทร์ กล่าว

นางสาว ซุน กุ้ยยิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CGIF กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน JWD ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในภาคส่วนสำคัญต่อทั้งไทยและอาเซียน โดย JWD ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงความแข็งแกร่งขององค์กรท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.1% นี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ CGIF ต่อตลาดทุนและยังช่วยให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วย”

นายอดิศร สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของ JWD กล่าวว่า ทวิน ไพน์ มีความภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้ร่วมมือกับ JWD ซึ่งเป็นลูกค้าสัญชาติไทยรายแรกของ ทวินไพน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CGIF ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิก ASEAN+3 ส่งผลให้ JWD มีต้นทุนทางการเงินจากการระดมทุนลดลง และออกหุ้นกู้ที่มีอายุนานขึ้น เพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การที่ JWD ได้รับการค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าว จำเป็นต้องการผ่านเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ จาก CGIF และในขณะเดียวกันได้กำหนดเงื่อนไขให้ JWD ต้องจัดทำระบบและการบริหารจัดการด้านสังคมและ Environmental Social Management and System (ESMS) อาทิ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน แรงงาน สังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในประเทศไทย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้ง ESMS Manager เพื่อนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นเซ็นสัญญากับ CGIF ซึ่งจะทำให้ JWD มีมาตรฐานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืนที่สูงขึ้น

11 views

Comments


bottom of page