top of page
347550.jpg

IND เครื่องร้อน! คว้างานคุมก่อสร้างของ “กปน.” มูลค่า 48.10 ลบ.

บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) มือขึ้นคว้าโปรเจคควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 8 แสน ลบ.ม./วัน จากการประปานครหลวง (กปน.) มูลค่ารวม 48.10 ล้านบาท หนุนงานในมือ(backlog) พุ่งทะลุ 2,154 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร “รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน” ระบุเดินหน้าคว้างานใหม่ ทั้งจากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจและเอกชนไหลเข้ามืออีกเพียบ หนุนรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันผลงานปีนี้โตตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 20-25%

นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง,งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามกับการประปานครหลวง (กปน.) ในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง มูลค่าสัญญาประมาณ 48,100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 40 เดือน


“โครงการดังกล่าวเป็นการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาให้กับคนกรุงเทพฯมากขึ้น ซึ่งจากการที่บริษัทฯได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ และถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่สามารถผ่านคุณสมบัติครบถ้วนจากการพิจารณาของการประปานครหลวง คาดว่าจะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานให้เติบโตมากขึ้น” นายรัฐวิชญ์ กล่าว

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าคิดเป็นมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งหากได้งานจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ รวมถึงช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,154 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงทำให้มั่นใจรายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าที่ได้ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 20- 25%


อนึ่ง เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากับกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกเป็นงานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2-ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี-บึงกาฬ มูลค่าสัญญาประมาณ 24,141,875 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน

โครงการที่ 2 ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบ และบูรณะสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 4 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ13,482,535 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 450 วัน รวม 2 สัญญา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 37,624,410 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10 views

Comentarios


bottom of page