top of page
327304.jpg

IND เครื่องร้อน! คว้าโปรเจคกรมทางหลวง มูลค่า 34.90 ลบ.

IND เครื่องร้อน! คว้าโปรเจคกรมทางหลวง มูลค่า 34.90 ลบ. หนุนงานในมือพุ่ง - ตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โต 20-25 %


บมจ. อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) มหาเฮง! คว้างานกรมทางหลวง 2 โครงการงานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และบนทางหลวงหมายเลข 106 จังหวัดลำปาง-ลำพูน จากกรมทางหลวง มูลค่ารวม 34.90 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้าน “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน” ระบุเดินหน้าลุยยื่นประมูลโปรเจคใหม่จากภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20-25%

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง,งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามกับกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแรกเป็น งานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ้านป่าสัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่-ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 19,736,150 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน


โครงการที่ 2 ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง-อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 15,164,468 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน รวม 2 สัญญา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 34,900,618 ล้านบาท


ทั้งนี้ภายหลังจากการรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมกับตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 จะเติบโตต่ำกว่า 20-25 %


"ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงมีอยู่ แต่ยังคงมีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกรมทางหลวงนี้ จะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต"ดร.พรลภัส กล่าวในที่สุด

7 views

Comentários


bottom of page