top of page
347550.jpg

IIG โตต่อเนื่อง ครึ่งปีแรก 64 กำไรเพิ่ม 55% รายได้รวมแตะ 321 ล้านบาท จากฐานลูกค้าใหม่

“IIG” โชว์ผลงาน 6 เดือนแรก ปี 64 กำไรโต 55% รายได้รวมแตะ 321 ล้านบาท จากฐานลูกค้าใหม่ คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าเน้นการบริการครบวงจร

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานใน 6 เดือนแรกของปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.39 ล้านบาท หรือ 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตในทุกประเภทธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 320.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.69 ล้านบาท หรือ 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายและให้บริการ 317.66 ล้านบาท และรายได้อื่น 3.10 ล้านบาท

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากกลุ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คิดเป็น 54.1% จากรายได้รวม โดยมีรายได้อยู่ที่ 173.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.97 ล้านบาท หรือ 28% เป็นผลจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย และมีรายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) คิดเป็นสัดส่วน 35.7% จากรายได้รวม โดยมีรายได้อยู่ที่ 114.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.36 ล้านบาท หรือ 34.5% สืบเนื่องจากการทำการตลาดของระบบ ERP On Cloud มากขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการอัพเกรดระบบจาก On Premise เป็น ระบบ On Cloud มากขึ้น

ในขณะที่รายได้จากการบริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 467.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยา

สำหรับรายได้จากการบริการจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 3.4% จากการรายได้รวม มีอัตราการเติบโต 25.9% จากลูกค้าใหม่ในธุรกิจน้ำมันและพลังงาน และธุรกิจประกันภัย แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ในส่วนนี้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีการชะลอการบริการดังกล่าวไว้ก่อน จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในส่วนนี้จะกลับมา เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ทางด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG Data) โดยมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 1% ของรายได้รวม และมีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าปัจจุบันอยู่ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต

“รายได้ในครึ่งปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการเติบโตของธุรกิจ CRM และ ERP ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนในการให้บริการ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของรายได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตจากลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและจากลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงใช้บริการของบริษัทฯ แม้จะอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม” นายสมชาย กล่าว

นายสมชาย กล่าวต่อว่า การดำเนินการของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ โดยยังคงพุ่งเป้าเน้นการให้บริการแบบครบวงจร มีคุณภาพ และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจะยังไม่คลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ


3 views

Commentaires


bottom of page