top of page
327304.jpg

IIG รายได้ปี 63 ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาท

“IIG” โชว์ผลงานสวนกระแสปี 63 รายได้ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 15 ล้านบาท คาดปี 64 โตต่อเนื่อง เล็งธุรกิจใหม่เพิ่มยอด


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการให้คำปรึกษาติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ 553.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.67% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 396 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 62.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.08 ล้านบาท


โดยในส่วนของรายได้จากการขายและการให้บริการนั้น มาจากรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นหลัก ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 317.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) อยู่ที่ 193.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.24% รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งเพื่อให้บริการด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีรายได้ 20.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็น 449.46% เมื่อเทียบกับปีก่อน


“จากรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นสวนกระแสจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบันนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการเติบโตของยอดขายและบริการจะเป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะให้บริการแบบครบวงจร End-to-End Enterprise Solution เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ ยังคงดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการใหม่ๆ เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”


นายสมชาย กล่าวต่อว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ทั้งปีเติบโตประมาณ 700 ล้านบาท สืบเนื่องจากลูกค้าองค์กรธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการบนระบบคลาวด์ (Cloud) มากขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ Work from Home และ Work from Anywhere ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ประจำและรายได้ที่ไม่ได้เกิดประจำเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรือ iiG Data ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจพลังงานและโรงพยาบาลไปเมื่อช่วงปลายปีที่ 2563


อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา (24 ก.พ.) มีมติอนุมัติจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 15 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

2 views

Comments


bottom of page