top of page
347550.jpg

ธนาคารออมสิน แจกกระปุกออมสินคิดส์ดี คิดส์พลังบวก
ธนาคารออมสิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมปฐมบทแห่งการออมตั้งแต่เยาว์วัย ด้วยการเปิดรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษ สำหรับเด็กที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชี ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกให้แก่เด็กที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเองตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึก "กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดพลังบวก" 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย (ของมีจำนวนจำกัด) ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ โดยที่สำนักงานใหญ่ เชิญชวนเด็กที่มีนิสัยรักการออมชอบหยอดกระปุกออมสินแล้วนำกระปุกออมสินมาแสดงด้วย จะได้รับ "กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดพลังบวก" เพิ่มอีก 1 ใบกระปุกออมสินคิดส์ดี คิดส์พลังบวก จำลองแบบมาจากเครื่องเล่นม้าหมุนในสวนสนุก ที่แทนสัญลักษณ์ของความสุขในโลกแห่งจินตนาการของเด็กทุกคน เมื่อเด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน จิตใจเบิกบาน จึงพร้อมเปิดรับพลังบวกจากทุกสิ่งรอบตัว การจัดทำกระปุกรุ่นนี้ จึงเสมือนเป็นตัวแทนจุดประกายความคิดบวกให้กับเด็กๆ โดยออกแบบลวดลายเป็นรูปการ์ตูนลายเส้นน่ารักๆ หลากสีสัน สอดแทรกด้วยข้อความต่างๆ ที่ชวนให้น้องๆ หนูๆ ได้นำแง่คิดจากการอ่านไปเป็นแนวทางแห่งการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคิดส์ดี คิดส์พลังบวก และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

30 views

Comments


bottom of page