top of page
347550.jpg

ธอส. สำรวจพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลัง จ.อุดรธานีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และคณะผู้บริหาร เดินทางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท กรีนเมโทร จำกัด ทั้งนี้ ธอส. เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ Pre finance สำหรับก่อสร้างโครงการ และสินเชื่อ Post finance ให้กับลูกค้ารายย่อยในโครงการดังกล่าวทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลัง ธอส.ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงาน หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ธอส. ยังได้มอบเงิน Cash back จำนวน 50,000 บาท ภายใต้โครงการบ้านดีมีดาวน์ ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ แก่ประชาชน 100,000 รายแรก ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการ โดยล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 99,496 ราย และเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติพร้อมได้รับอนุมัติสินเชื่อ จดจำนองแล้วเสร็จและได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วจำนวน 7,715 ราย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โครงการ The Entrio จังหวัดอุดรธานี


7 views

תגובות


bottom of page