top of page
343320.jpg

Moody’s คงอันดับเครดิตองค์กร ธอส. ที่ระดับ Baa1 และแนวโน้มระดับ Stable


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผย Moody's Investors Service สถาบันการจัดอันดับเครดิตระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ Baa1 และแนวโน้มอันดับเครดิตในระดับคงที่ (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร และบริหารจัดการ NPL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า Moody’s Investors Service สถาบันจัดอันดับเครดิตระดับสากล ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธอส. ในระดับ “Baa1” รวมทั้งแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. ที่ระดับ “คงที่” (Stable) ถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน การบริการ และการมีสภาพคล่องที่มั่นคงตลอดปี 2566 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง 253,860 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2566 ที่ 235,480 ล้านบาท เงินฝากรวม 1,540,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.76% จากปี 2565 ในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 66,343 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.87% ของสินเชื่อรวม ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 4.16% และมีสินทรัพย์จำนวน 1.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนว่า ธอส. มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ พร้อมขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารเพื่อ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


26 views

コメント


bottom of page