top of page
347550.jpg

ธอส. มอบเงินบริจาคให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPEนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อหน้ากากN95 ชุดPPEและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ธนาคารได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ "ให้โลหิต เพิ่มชีวิต" ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการระบาด ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปริมาณโลหิตน้อยลง ขณะที่ความต้องการใช้เลือดของผู้ป่วยมีจำนวนมาก เพื่อให้สภากาชาดไทยมีปริมาณเลือดสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 79,600 ซีซี นับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือCSRของธนาคาร และ ปลูกจิตสำนึกในโครงการCSR In Mindให้เกิดแก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

24 views

Comentarios


bottom of page