top of page
347550.jpg

พาณิชย์-ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา ชม รง.แปรรูปสุกรแปดริ้ว ซีพีเอฟ พบสต๊อกสินค้าปกติ-แจ้งข้อมูลครบถ้วน


นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ต้อนรับ นายณฐภณ ร่างมณี ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ร่วมด้วย นายทรงสิทธิ์ บู่บาง ปศุสัตว์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายธวัฒน์ ปิ่นแก้ว ปศุสัตว์อำเภอบางปะกง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อสุกรและอาหารปลอดภัย พร้อมตรวจสอบสต๊อกการผลิต ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่าโรงงานมีการจัดเก็บสต๊อกพื้นฐานตามปกติ เพื่อจัดส่งแก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ โดยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานราชการมาโดยตลอด และที่ผ่านมามีการจัดส่งข้อมูลการผลิตครบถ้วน ถูกต้อง มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

5 views

Comments


bottom of page