top of page
347550.jpg

BAM ขายหุ้นกู้ชูเครดิต A-

BAM ขยับออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2-10 ปี ให้ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ ผ่านแบงก์กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย และ ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A-

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันเงิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดำรงบทบาทหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) โดยการเข้าร่วมประมูลซื้อ NPAs และ NPLs จากสถาบันการเงินเพื่อนำมาบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการช่วยให้สินทรัพย์กลับมามีคุณภาพ สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา BAM มีผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บริษัทมีผลเรียกเก็บ 7,357 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีผลเรียกเก็บ 4,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาสที่ 1 ที่มีผลเรียกเก็บ 3,230 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 267 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้ผลเรียกเก็บในปี 2566 นี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ระดับ 17,800 ล้านบาท

“ทั้งนี้ BAM อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A- แนวโน้มคงที่ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้นี้ไปใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท”

3 views

Comments


bottom of page