top of page
347550.jpg

ทอท.ลุยขยายสุวรรณภูมิ เคาะแผนทุ่ม 6 หมื่นล้าน

ท่าอากาศยานไทยรุกขยายสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่า 6 หมื่นล้านบาท เตรียมเสนอบอร์ดเคาะแผนก่อสร้างตุลาคมนี้ รื้อ “ซิตี้ การ์เด้น” สร้างส่วนต่อขยายฝั่งตะวันออก

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ทอท.ได้เสนอผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATAS) ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวยืนยันว่าการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ตอบโจทย์ที่จะลดปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารหลัก เพราะมีพื้นที่เพิ่มทั้งเขตการบินและเขตนอกการบิน ขณะที่ผลการศึกษาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปัจจุบัน ทอท.เตรียมจ้าง ICAO โดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบร่างสัญญาการว่าจ้าง และส่งกลับมาให้ ทอท.ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คาดว่าการดำเนินการตามขั้นตอนและการศึกษาใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพิจารณา ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ทั้งนี้ แผนพัฒนาทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ, ส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) และส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) โดยระยะแรกจะเริ่มในส่วนของด้านเหนือ และด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกจะขอพิจารณาสถานการณ์ในขณะนั้นอีกครั้ง เพราะคาดว่าในระหว่างที่ก่อสร้างด้านตะวันออก การฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศน่าจะเริ่มดีขึ้น จึงต้องดูความเหมาะสมด้วย หากก่อสร้างพร้อมกันอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวว่า จะเสนอแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณาเดือนตุลาคมนี้ โดยจะรื้อถอนโครงสร้างบริเวณซิตี้การ์เดน ด้านทิศตะวันออกติดกับอาคารผู้โดยสารหลัก เพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกสำหรับส่วนต่อขยายทิศเหนือ ทอท.ได้ปรับแผนจากเดิมที่จะพัฒนาเป็นอาคารรองรับทั้งผู้โดยสารระหว่างประเทศ และในประเทศ ปรับเป็นอาคารภายในประเทศเพียงอย่างเดียว เพื่อลดต้นทุนในส่วนของการนำรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เข้าไปเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยหลัก กับส่วนต่อขยายทิศเหนือ เนื่องจากการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งการปรับแผนให้อาคารส่วนต่อขยายทิศเหนือ เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จะช่วยลดความสับสน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ ผู้ที่มาส่งผู้โดยสารใช้บริการอาคารต่อขยายทิศเหนือ สามารถขับรถวนกลับไปได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านอาคารผู้โดยสารหลัก ทำให้ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าอาคารหลัก อีกทั้ง ทอท.ยังหารือร่วมกับทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อเพิ่มสถานีอาคารภายในประเทศอีก 1 สถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารใช้บริการจากอาคารต่อขยายทิศเหนือได้ทันที

ทั้งนี้ แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ ทอท. ดำเนินการพัฒนา 3 โครงการ วงเงินลงทุนราว 6 หมื่นล้านบาท ประกอบไปด้วย 1. อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร 2. อาคารส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) รองรับผู้โดยสาร 15 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 7,830 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 66,000 ตารางเมตร 3. โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี และขยายได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี งบประมาณลงทุน 41,260 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ 348,000 ตารางเมตร

11 views

Comments


bottom of page