top of page
347550.jpg

7UP เผยงบปี 64 กำไรสุทธิ 276 ล้านบาท - ล้างขาดทุนสะสม

7UP เผยงบปี 64 กำไรสุทธิ 276 ล้านบาท-ล้างขาดทุนสะสม

มั่นใจปีนี้โควิด -19 คลี่คลายหนุนความต้องการใช้พลังงานพุ่ง

7UP เปิดงบปี 64 มีกำไรสุทธิ 276.69 ล้านบาท เติบโต 125.57% ล้างขาดทุนสะสมจำนวน 206.85 ล้านบาท ดันฐานะการเงินแกร่ง ประเมินภาพรวมปี 65 สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ความต้องการให้ก๊าซแอลพีจีและน้ำมันพุ่ง หนุนรายได้มีทิศทางที่ดีขึ้น

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ 276.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 125.57% และได้นำกำไรที่เกิดขึ้นไปล้างขาดทุนสะสมจำนวน 206.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯในอันที่จะมุ่งล้างขาดทุนสะสมให้หมดโดยเร็ว

ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 799.54 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 750 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีและน้ำมัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเดินทางในประเทศ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลัก

แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ประเมินว่าสถานการณ์ในปี 2565 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และคาดว่าประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ เริ่มฟื้นตัว ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางรวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีและน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มรายได้ของบริษัทฯในปี 2565 มีทิศทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯมีความมั่นใจว่าผลของการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตนั้น จะเริ่มรับรู้ผลบวกอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2565 นี้ ขณะที่ธุรกิจบำบัดน้ำให้กับฟาร์มกุ้งของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือCPF จำนวน 3 เฟส รวม 124,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างเจรจาเฟสที่ 4

8 views

Kommentarer


bottom of page