top of page
347550.jpg

ประชุมเฟด 29-30 ต.ค. 62 คาดเฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% หลังสงครามการค้าเริ่มส่งผลกระทบ


ในการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 คงเป็นอีกการประชุมนโยบายการเงินที่ตลาดการเงินคงจับตาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ แม้ว่าเฟดจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องในการประชุมในการประชุม 2 รอบล่าสุด ตลอดจน ประกาศที่จะเริ่มการซื้อพันธบัตรระยะสั้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งทิศทางเงินเฟ้อยังคงชะลอลงต่อ อาจบ่งชี้ว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอ ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29-30 ตุลาคม

ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเฟดคงจะส่งสัญญาณถึงมุมมองค่อนข้างบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่พัฒนาการของเศรษฐกิจจริงในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าคงเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเฟสแรกอาจไม่เพียงพอในการคลี่คลายปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญตลอดจนหนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาเติบโตในอัตราเร่งขึ้น ทำให้เฟดยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในระยะต่อไป

4 views
bottom of page