Search

เศรษฐกิจโลกชะลอฉุดส่งออกไทย (ไม่รวมทอง) ไตรมาส 3 หดตัว 4.5%


· มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนก.ย. 2562 แม้จะหดตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (Consensus) ซึ่งให้ภาพเดียวกันการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแรงกว่าที่คาด และผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

· การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดสหรัฐฯ และจีนขยายตัวเป็นบวกสวนทางกับภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยที่หดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่ำในปีก่อนหลังสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้อานิสงส์จากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอบล่าสุดที่จีนจะมีการปรับขึ้นภาษีการนำเข้าสินค้า

· ดุลการค้าจากทองคำในเดือนก.ย. ขาดดุลในรอบ 4 เดือน ส่งผลให้ดุลการค้ารวมเกินดุลลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นการลดทอนแรงกดดันที่มีต่อการแข็งค่าของเงินบาทในเดือนก.ย. นี้

· ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 ไว้ที่กรอบประมาณการ (-2.0%) -0.0% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ การส่งออกสินค้าของไทยน่าจะพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ จากอานิสงส์ของฐานที่ต่ำในปีก่อนหลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในรอบก่อนหน้า ประกอบกับสหรัฐฯ และจีนน่าจะมีการเร่งนำเข้าสินค้าอีกระลอกก่อนมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันในวันที่ 15 ธ.ค. 2562


For advertising please call: 02-2534691