top of page
327304.jpg

CIMBT ส่งโปรแกรม เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย รับดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปี


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสนอโปรแกรม เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย รับดอกเบี้ยสูงถึง 2% ต่อปี เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 500-100,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2562 เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ทั้งฝาก โอน จ่าย ถอน ทำรายการง่าย เพียงคลิ๊กเดียว ทั้งสะดวกสบายและปลอดภัย โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี สำหรับบุคคลธรรมดาและมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน myCIMB และสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าสมัครบัตรเดบิต Digital Saving จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ อีกด้วย สำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care center โทร. 02 626 7777

6 views
bottom of page