top of page
343320.jpg

ACG เคาะราคาหุ้น 1.44 บาท พร้อมเข้าเทรดตลาด mai

คุณวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้ง 5 แห่ง ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ACG โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 156 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ที่ระดับราคา 1.44 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

3 views
bottom of page