top of page
312345.jpg

งาน Thailand Smart Money 2019 จัดหนัก จัดเต็มโปรโมชั่น 7 จังหวัด


กลับมาอีกครั้ง!!! ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ 2019 จัดหนักจัดเต็มภายใต้แนวคิด “A Decade of Properity....ทศวรรษแห่งความมั่งคั่ง” ครบรอบการจัดงานปีที่ 10 แห่งงานยกทัพสถาบันการเงินการลงทุนชั้นนำ ร่วมออกงานให้บริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรและโปรโมชั่นพิเศษที่มีแต่ให้กับให้แก่นักลงทุน มาตั้งแต่ปี 2553 เครือ นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ และบริษัท พี.เอ.พริ้นท์ติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดงานไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ แจ้งว่าในปีนี้ บริษัทฯ ได้ระดมทัพสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยมานำเสนอบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจรแบบส่งตรงถึงที่ เพื่อคืนความสุขและสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชน นักลงทุน และนักธุรกิจ ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่

1) Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

2) Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่น ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

3) Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

4) Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

5) Thailand Smart Money สัญจรพิษณุโลก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

6) Thailand Smart Money สัญจรเชียงราย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

7) Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 ณ Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

โดยในปี 2019 งาน Thailand Smart Money 2019 มีผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการคือ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจออกบู๊ธสามารถดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/smartmoneyevent หรือโทร 02-2534692

458 views
bottom of page