top of page
312345.jpg

คณะผู้บริหารและพนักงานเอไอเอส ร่วมเป็นเครือข่ายทำความดี จิตอาสาพระราชทาน


ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการช่วยหลอมรวมให้ประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส น้อมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประสานงานกับสำนักพระราชวัง และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสา นำโดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายฮุย เวง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานเอไอเอส เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาประกอบไปด้วย หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง และบัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยผู้บริหารและพนักงาน เอไอเอส ต่างปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และต่างมุ่งมั่นปฏิญาณตนที่จะนำกำลัง ความรู้ ความสามารถ มาร่วมสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม อย่างเต็มกำลังอย่างต่อเนื่อง ตามรอยพระราชดำริที่ได้ทรงให้ไว้

2 views
bottom of page