top of page
312345.jpg

ธ.ก.ส. มอบสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่อสาธารณประโยชน์


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายสุรพล โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด และนายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ บริเวณหน้าอาคาร IT ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โดย ธ.ก.ส.ร่วมกับบริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด ได้จัดสร้างและส่งมอบแก่กรมทางหลวง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และสร้างความสะดวกแก่ผู้ที่อาศัยและสัญจรรอบ ๆ แนวถนนประเสริฐมนูกิจและบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

3 views
bottom of page