top of page
312345.jpg

สหรัฐฯ-จีนเจรจายืดเยื้อ...การปรับขึ้นภาษีสร้างความปั่นปวนต่อการค้าไทยอีกครั้ง


การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงไม่ได้บทสรุปที่พึงพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า จะเพิ่มการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นร้อยละ 25 จากที่ร้อยละ 10 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อภาพทางการค้าโลก ซึ่งการขึ้นภาษีครั้งนี้สะท้อนแรงกดดันที่สหรัฐฯ ต้องการเร่งให้จีนเจรจาตามแนวทางที่คาดหมายไว้ เพื่อนำไปสู่บทสรุปที่พึงใจแก่ทั้งสองฝ่ายจนสามารถยุติสงครามการค้านี้ได้ภายในสิ้นปี 2562

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเป็นร้อยละ 25 กับสินค้าจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยคิดเป็นมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีเลวร้ายในการเก็บภาษีสินค้ากลุ่มที่เหลืออีก 3.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเป็นมูลค่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผลกระทบเหล่านี้ส่งผลต่อการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปีเพิ่มเติมที่ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.6 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2562

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสริกรไทยได้ประมาณการส่งออกของไทยตลอดปี 2562 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 (ณ เดือนเมษายน) ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสหรัฐฯ คงภาษีไว้ที่ร้อยละ 10 กับสินค้าจีน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยคิดเป็นมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

3 views
bottom of page