top of page
343320.jpg

BTSG เตรียมออก Green Bonds เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นเจ้าแรกในไทย ปลาย พ.ค. นี้


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSG ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 นี้ ซึ่งถือเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายในงานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ว่า BTSG มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอขายGreen Bond ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการเสนอขาย Green Bond ภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ และชำระดอกเบี้ยทุก 6เดือน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออก Green Bond ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และจะช่วยลดการปล่อยมลภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ BTSG ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยหุ้นกู้จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม2562 นี้

นายประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ และนายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ BTSG ในครั้งนี้ ถือเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles รวมทั้ง Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance ยังได้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นหุ้นกู้ชุดแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนใน Green Bond ทั้งนี้ การออก Green Bond ของ BTSG ยังเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่การระดมทุนซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดสากลซึ่งกำลังให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

BTSG to issue the inaugural Thai Green Bond offering to institutional and high-net-worth investors by the end of May 2019

BTS Group Holdings PCL (BTSG), a company being prominent in 4 businesses: mass transit, media, property, and services, is offering its unsubordinated and unsecured Green Bond, with debenture holders’ representative, to institutional and high-net-worth investors. Bangkok Bank PCL and Siam Commercial Bank PCL are appointed as the joint lead arrangers of this Green Bond transaction. The Bond will be the first Thai Green Bond issued under the new Thai SEC’s Green Bond Notification. The BTSG Green Bond will be opened for subscription from 21 May to 23 May 2019.

Mr. Surayut Thavikulwat, Chief Financial Officer of BTS Group Holdings PCL said during the investor roadshow of BTSG Green Bond organized at Eastin Grand Hotel Sathorn on April 30, 2019 that with BTSG’s vision and commitment to operate businesses that embrace the social and environmental sustainability, BTSG is now offering BTSG Green Bond to institutional and high-net-worth investors in Thailand. The Bond will be the first Thai Green Bond issued under the new Thai SEC’s Green Bond Notification. BTSG Green Bond has five series with tenors of 2 years, 3 years, 5 years, 7 years and 10 years, with fixed rate, semi-annual coupon payment. The Bond’s proceeds will be used to refinance the Pink line (Khae Rai-Min Buri) and the Yellow line (Lad Prao-Sam Rong), the anchor projects that will elevate Bangkok’s electric mass transit infrastructure which will in turn help reduce the use of fossil-fueled vehicles and carbon emission in Bangkok. BTSG has already filed the Registration Statement with the Office of the SEC, and the Bond’s subscription period will be from 21 May to 23 May 2019.

Representatives from the joint lead arrangers of the BTSG Green Bond, Mr. Prasert Deejongkit, Senior Vice President and Manager, Corporate Finance Department, Bangkok Bank PCL, and Mr. Tanik Tarawisid, Executive Vice President, Head of Capital Markets Function, Siam Commercial Bank PCL, said that the BTSG Green Bond will be the first Thai Green Bond issued under the new Thai SEC’s Green Bond Notification. The Bond also complies with the International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles (ICMA’s GBP), as well as the ASEAN Green Bond Standards (AGBS). Sustainalytics, a leading independent research facility of ESG and corporate governance, has verified and issued the second party opinion (SPO) which concluded that the BTSG Green Bond is in compliance with both the ICMA’s GBP and the AGBS. Climate Bonds Initiative (CBI) has also certified that the BTSG Green Bond complies with the Climate Bonds Standard, the low carbon transport criteria. BTSG Green Bond offers Thai institutional and high-net-worth investors the first opportunity to contribute to the environment conservation by investing in the securities that finance the low carbon transport projects. In addition, this landmark transaction will be an important step of Thai debt capital market to move towards sustainable financing, in line with the global green and sustainable financing trends.

 

Photo caption

Mr. Kong Chi Keung (second right), Deputy Chief Executive Officer, and Mr. Surayut Thavikulwat(second left), Chief Financial Officer, BTS Group Holdings PCL, is launching its Green Bond, offered to institutional and high-net-worth investors, accompanied with the joint lead arrangers of this BTSG Green Bond, Mr. Prasert Deejongkit (far left), Senior Vice President and Manager, Corporate Finance Department, Bangkok Bank PCL, and Mr. Tanik Tarawisid (far right), Executive Vice President, Head of Capital Markets Function, Siam Commercial Bank PCL. The Bond, opened for subscription during 21 to 23 May 2019, is considered as the first Thai Green Bond issued under the Thai SEC’s Green Bond Notification.

15 views
bottom of page