top of page
347550.jpg

SISB ยกฐานะ เทรดกระดานใหญ่ SET

เทรดตลาด mai ได้ 5 เดือน SISB ที่ทำท่าจะแย่เพราะถูกค้านว่าเป็นหุ้นสถาบันการศึกษาเอกชนไม่ควรเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากขัดกับหลักการ ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะจากเป็นหุ้นในตลาดใหม่ ขึ้นกระดานใหญ่ SETเคาะซื้อขาย 23 เมษา

SISB ได้ข่าวดีก่อนเปิดเทอม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ย้ายกระดานจาก mai เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ตั้งแต่ 23 เม.ย. 2562 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (Professional Services) หลังเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และทำท่าจะแย่ราคาต่ำจอง เพราะถูกระบุว่าเป็นสถาบันการศึกษาไม่ควรเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) กล่าวว่า การยกขึ้นมาเทรดใน SET ถือเป็นการตอกย้ำถึงปัจจัยพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง และคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

“เป็นเรื่องที่ดีต่อ SISB และในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายการลงทุนด้านการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงธุรกิจ SISB ถือเป็นบริษัทปลอดหนี้ มีเงินเหลือจากการขายหุ้นไอพีโอหลังชำระหนี้ ที่พร้อมลงทุนเพิ่ม เพื่อโอกาสในการเติบโตที่แข็งแกร่ง”

สำหรับแนวโน้มรายได้ในปี 2562 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 15-20% จากปีก่อนที่ระดับ 947 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 200-250 คน ตามเป้าหมาย จากสิ้นปีที่ผ่านมา มีนักเรียนจำนวน 2,369 คน แบ่งเป็นสัดส่วนนักเรียนไทย 85% และนักเรียนต่างชาติ 15% จากปัจจุบันบริษัทมีความสามารถในการรองรับนักเรียนจากทุกสาขารวม 4,175 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับได้อีก 3-5 ปี

ส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในปี 2561 มีรายได้รวมจำนวน 947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201 ล้านบาท หรือ 27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 746 ล้านบาท ล่าสุด ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้อนุมัตินำทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ล้างขาดทุนสะสม ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 71.01 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให้ SISB ย้ำว่า การย้ายเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยปลดล็อกให้นักลงทุนสถาบัน กองทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น SISB ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น และทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีเสถียรภาพมากขึ้น แนวโน้มในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดว่าผลการดำเนินงานของ SISB น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษา และนักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

1 view
bottom of page