top of page
343320.jpg

จีนตั้งเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 62 เหลือร้อยละ 6.0-6.5


ในการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) ครั้งที่ 13 ทางการจีนได้มีการตั้งเป้าหมายของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2562 ที่ยืดหยุ่นขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจที่ประมาณ ร้อยละ 6.5 ในปีก่อนหน้า เป็นเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจในกรอบร้อยละ 6.0-6.5 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย โดยการส่งสัญญาณดังกล่าวเป็นการสื่อความว่าทางการคาดการณ์ถึงโมเมนตัมเศรษฐกิจจีนที่น่าจะชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ดี ทางการจีนคงเป้าหมายการสร้างตำแหน่งงานในเขตเมืองไว้ที่ 11 ล้านคน เสมือนเป็นการให้คำมั่นในการประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้ชะงักงันอย่างรุนแรง ภายใต้เครื่องมือเชิงนโยบายต่างๆ ที่เริ่มทยอยประกาศใช้

มองไปข้างหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปี 2562 น่าจะสามารถบรรลุระดับเป้าหมายของทางการได้ จากแรงหนุนของภาคการบริโภคที่ได้รับอานิสงส์ จากมาตรการปรับลดอัตราภาษีเพิ่มเติมมูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 2 ของจีดีพี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าว่าเศรษฐกิจจีนคงเติบโตได้ร้อยละ 6.2 (ช่วงประมาณการร้อยละ 6.0 ถึงร้อยละ 6.4) ทั้งนี้ ทางการจีนได้มีการตั้งเป้าหมายของการขยายตัวของเศรษฐกิจ (Real Term) ให้เติบโตเป็น 2 เท่าในรอบทุกๆ 10 ปี โดยระดับการขยายตัวต่ำสุดที่จะส่งผลให้ขนาดของเศรษฐกิจจีนในปีค.ศ. 2020 มีขนาดเป็น 2 เท่าของเศรษฐกิจในปีค.ศ. 2010 จีนจะต้องรักษาระดับการขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 6.2 ในปีนี้ ซึ่งทางการจีนคงจะพยายามที่อย่างเต็มที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจจีน

7 views
bottom of page